Dagsorden til generalforsamling

Dagsordenen til generalforsamlingen er ude nu. Den er spændende, da der skal findes ny formand og 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Duk derfor op d. 11. maj, så du kan være med til at præge VF!

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2. Beretning om året ved formanden.
  3. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand (Kasper Guido Nielsen genopstiller ikke)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Julie Kure og Pernille Christensen genopstiller ikke)
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt